Fællesskab

Rummelighed

Venskab

SIND Ungdom arbejder for et samfund, hvor ingen unge føler sig alene eller isolerede men i stedet møder forståelse, respekt og anerkendelse, når de selv eller deres nærmeste bliver ramt af psykisk sårbarhed og derigennem bliver i stand til at leve et mere tilfredsstillende og indholdsrigt liv.


 

Fakta om psykisk sårbarhed:

  • Mentale helbredsproblemer er årsagen til op mod 60 % af tilfælde af frafald på ungdomsuddannelser
  • Fra 2007-2011 er antallet af studerende med behov for ekstra hjælp på grund af psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser steget med 315 procent.

Sind Ungdom

Tilbyder aktiviteter, frirum og stærke fællesskaber, hvor sårbare unge kan møde andre sårbare unge, bryde den negative ring af ensomhed og afmagt og genvinde styrken til at håndtere deres egen livssituation.

Sind Ungdom

Guider og støtter psykisk sårbare unge til at tage aktivt del i civilsamfundet omkring dem, blive en stemme i den demokratiske debat omhandlende psykisk sårbarhed og således influere og inspirere andre psykisk sårbare unge til at stå frem og deltage i de samfundsmæssige processer.

Sind Ungdom

Nedbryder fordomme og tabuer om psykisk sårbarhed blandt unge gennem information, oplysning og debat. Herunder at fremme forståelsen mellem psykisk sårbare unge og andre unge.

Vedtægter

SIND Ungdom ledes af en frivillig bestyrelse. Du kan læse vores vedtægter her.

·

 

Lofo-uden-baggrund

SIND Ungdom · CVR: 33292066 ·  Fælledvej 12  ·  2200 København N  ·  info@sindungdom.dk  ·  +45 5376 7072 · Persondata / cookies