fbpx

Lokalklubber

Tilbyder aktiviteter, frirum og stærke fællesskaber, hvor unge sårbare  kan møde andre sårbare unge, bryde den negative ring af ensomhed og afmagt og genvinde styrken til at håndtere deres egen livssituation.

Find din lokalklub her..

SIND Ungdom

Guider og støtter psykisk unge psykisk sårbare til at tage aktivt del i civilsamfundet omkring dem, og således influere og inspirere andre unge til at stå frem og deltage i de samfundsmæssige processer.

Vi håber

At vi kan nedbryde fordomme og tabuer om psykisk sårbarhed blandt unge gennem information, oplysning og debat. Herunder at fremme forståelsen mellem unge psykisk sårbare  og andre unge.

Fællesskab

Rummelighed

Venskab

Fakta om SIND Ungdom

    • 12 lokalklubber i hele landet, hvor alle, uanfægtet af diagnoser, kan komme og deltage i et hyggeligt fællesskab.
    • Vi har Danmarks fedeste Summer Camp, hvor alle vores medlemmer og frivillige mødes til en weekend med leg og sjove aktiviteter! Læs mere her..
    • Så længe du er mellem 16 og 35 år*, er du velkommen til at deltage i alle SIND Ungdoms aktiviteter!

SIND Ungdom arbejder for et samfund, hvor ingen unge føler sig alene eller isolerede men i stedet møder forståelse, respekt og anerkendelse, når de selv eller deres nærmeste bliver ramt af psykisk sårbarhed og derigennem bliver i stand til at leve et mere tilfredsstillende og indholdsrigt liv.

Vedtægter og referater

SIND Ungdom ledes af en frivillig bestyrelse. Du kan læse vores vedtægter her. (Opdateret april, 2019)
* Summer Camp og ekskursioner ud af huset kræver at, du er medlem af SIND Ungdom. Det koster kun 75 kroner om året! Bliv medlem her!

Du kan også læse seneste referat fra bestyrelsesmøde her. (Opdateret august 2019)

·

 

Lofo-uden-baggrund

SIND Ungdom · CVR: 33292066 ·  Fælledvej 12  ·  2200 København N  ·  info@sindungdom.dk  ·  +45 5376 7072 · Persondata / cookies