Kunne du tænke dig at være den økonomiske hjerne i Danmarks måske vigtigste ungdomsforening?

Om stillingen

SIND Ungdom har haft succes med at tiltrække bevillinger og donationer fra både private og offentlige fonde og puljer. Derfor har vi nu brug for at udvide vores kompetencer på vores lille sekretariatet.

Vores nye medarbejder skal sikre en sikker styring af vores økonomi og udvikle nye arbejdsgange og processer internt i organisationen.

Vi søger derfor en skarp økonomimedarbejder, der er klar på at tage fat, kan arbejde særdeles selvstændigt og som finder det interessant både at arbejde med vores lokalforeningers mindre selvstændige budgetter, landsforeningens overordnede budget, samt både mindre donationer og større projekt- og puljebevillinger.

Derudover vil der på sigt også indgå fundraisingopgaver i stillingsbeskrivelsen.

Ansættelsen er en deltidsstilling på 25 timer ugentligt.

Vores nye medarbejders opgaver vil primært være:

 • Udvikling og optimering af arbejdsgange og processer på regnskabsområdet
 • At være et omdrejningspunkt i vores økonomistyring, herunder udarbejdelse af budgetter, periodeafslutninger, løbende budgetopfølgninger samt årsregnskaber for både landsforeningen og vores lokale klubber.
 • Løbende monitorering og styring af større, tværgående bevillinger
 • At indgå som et aktiv i den daglige økonomiske drift, lige fra rådgivning af vores medarbejdere på sekretariatet til de frivillige i vores klubber rundt om i landet.
 • Evt. egentlig bogholderi
 • Fundraising

Hvem er du?

Vores nye kollega:

 • Har en relevant uddannelse; f.eks. HD i regnskab/økonomistyring, cand. oecon/polit., cand. merc. aud. el.lign.
 • Har minimum nogle års erfaring med controlling eller revision
 • Har et solidt teoretisk fundament og konkret erfaring med at udarbejde årsregnskab, herunder afstemninger og lukning af perioder
 • Formår at rådgive medarbejdere og vores frivillige i budget- og regnskabsmæssige spørgsmål
 • Har konkret erfaring med at udarbejde projektregnskaber
 • Har kendskab til styring af en økonomi baseret på eksterne bevillinger af forskellige karakterer
 • Er stærk i skriftlig formidling

Hvem er vi?

SIND Ungdom er en selvstændig ungdomsorganisation i rivende udvikling. Vi arbejder for at ingen unge skal følge sig alene eller isolerede men i stedet møde forståelse, respekt og anerkendelse, når de selv eller deres nærmeste bliver ramt af psykisk sårbarhed.

Sekretariatet består p.t. af 2 fuldtidsmedarbejdere og en student.
Vi har p.t. 12 lokalforeninger i hele landet og flere kommer til.
Stillingen er som udgangspunkt 25 timer om ugen.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Mette Vestergaard på 61 31 18 57.
Send ansøgning og CV i samlet PDF til galina@sindungdom.dk. Ansøgningsfrist er 10. september kl. 12.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 38.

Stillingen ønskes besat 1.10 eller snarest muligt.